Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς ("εσείς", "σας") και της SumUp EU Payments UAB ("SumUp", "εμείς", "μας" ή "εμάς") που διέπει τη χρήση της επεξεργασίας πληρωμών μας και άλλων υπηρεσιών, την εφαρμογή μας για κινητά ("η Εφαρμογή") και οποιασδήποτε έκδοσης των συσκευών αποδοχής καρτών ("το Τερματικό") (συνολικά, οι "Υπηρεσίες").

Η SumUp EU Payments UAB έχει εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Λιθουανίας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (αριθμός αδείας 56, με ημερομηνία έκδοσης 27 Αυγούστου 2019). Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Konstitucijos Ave. 23, 08128 Βίλνιους, Λιθουανία. Κωδικός εταιρείας: 305074395.

Η SumUp EU Payments UAB έχει εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Λιθουανίας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (αριθμός αδείας 56, με ημερομηνία έκδοσης 27 Αυγούστου 2019). Η άδεια για το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που εκδόθηκε στη SumUp είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας της Λιθουανίας και μπορείτε να τη βρείτε ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Στα Αγγλικά: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Στη λιθουανική γλώσσα: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Η SumUp περιλαμβάνεται στον δημόσιο κατάλογο "Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος που κατέχουν άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος" που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Λιθουανίας, η οποία είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο της Τράπεζας της Λιθουανίας. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32  

Οι δραστηριότητες SumUp εποπτεύονται από την Τράπεζα της Λιθουανίας, με έδρα στη διεύθυνση Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilnius, the Republic of Lithuania,, αριθμ. τηλεφώνου +370 800 50 500. Περισσότερες πληροφορίες για την Τράπεζα της Λιθουανίας είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της: https://www.lb.lt/en/.  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SumUp μέσω email: ypostiriksi@sumup.com.cy.

Η συμφωνία αυτή χωρίζεται σε πέντε μέρη: Το πρώτο μέρος περιγράφει όλους τους όρους που διέπουν τη χρήση σας των Υπηρεσιών. Το δεύτερο μέρος περιγράφει όλους τους όρους που διέπουν ιδιαίτερα την επεξεργασία πληρωμών ως μέρος των Υπηρεσιών. Το τρίτο μέρος περιγράφει όλους τους όρους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας καρτών. Το τέταρτο μέρος περιέχει πρόσθετους νομικούς όρους που καθορίζουν τη νομική σχέση μεταξύ εσάς και εμάς. Το πέμπτο μέρος παρέχει επεξηγήσεις για τους ορισμούς και τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στους Όρους.

Με το παρόν ενημερώνεστε για την απαλλαγή του άρθρου 3 παράγραφος 7 του νόμου περί πληρωμών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας που επιτρέπει στη SumUp, όντας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και σε εσάς, όντας χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που δεν είναι καταναλωτής, να εξαιρεθείτε από τις διατάξεις της Ενότητας III (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13, το οποίο απαριθμεί τις απαιτήσεις της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών), τα Άρθρα 4(1), 4(2), 4(3), 11(1), 11(2), 11(5), 29(3), 36 (στο βαθμό που αφορά τον όρο, για τις κοινοποιήσεις σχετικά με μη εξουσιοδοτημένες ή πλημμελώς εκτελεσθείσες πράξεις πληρωμής), 37, 39, 41, 44, 51, 52 του νόμου περί πληρωμών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Με το παρόν ειδοποιείστε, και με την αποδοχή αυτών των όρων επιβεβαιώνετε ότι έχετε κατανοήσει ότι αυτοί οι όροι μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να διαφέρουν από τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του εύρους του περιεχομένου των συγκεκριμένων όρων που μπορεί να είναι πιο περιορισμένο, από ό, τι απαιτείται βάσει του άρθρου 13 του νόμου περί πληρωμών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τέτοιων διαφοροποιήσεων.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, πρέπει να αποδεχτείτε πλήρως τους παρόντες όρους μαζί με την Πολιτική απορρήτου.

Η επισήμανση ενός κουτιού που επιβεβαιώνει την κατανόησή σας και την αποδοχή αυτών των όρων, αποτελεί απόδειξη ότι επιβεβαιώνετε και αναλαμβάνετε να συμμορφώνεστε με όλες τις ρήτρες αυτών των όρων.

Με την αποδοχή αυτών των όρων, επιβεβαιώνετε επίσης ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί την Πολιτική απορρήτου.

Οι παρόντες όροι εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα και με την αποδοχή αυτών των όρων επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε αυτή τη γλώσσα, δεν έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση αυτής της γλώσσας ως τη γλώσσα της συμβατικής σχέσης μεταξύ εσάς και εμάς, και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους στη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Υπηρεσία Επεξεργασίας για Εμπόρους

1 Γενικά

1.1 Οι Υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα να δέχεστε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών («Συναλλαγή») για τους πελάτες σας («Κάτοχος Κάρτας») με τη χρήση της συμβατής κινητής συσκευής σας, της Εφαρμογής μας και ενός Τερματικού. Παρέχουμε μια ενημερωμένη λίστα όλων των συμβατών κινητών συσκευών και των αποδεκτών καρτών πληρωμής στη δικτυακή μας τοποθεσία.

1.2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο μέσω ενός Τερματικού που παρέχεται από εμάς. Όταν αποδέχεστε Συναλλαγές, χρησιμοποιώντας ένα από τα Τερματικά μας, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και την έγκριση Συναλλαγών μεταξύ της κάρτας πληρωμής και των διακομιστών μας.

1.3 Μπορούμε να σας παράσχουμε υπηρεσίες πληρωμής χωρίς παρουσία κάρτας, οι οποίες σας επιτρέπουν να δέχεστε ηλεκτρονικές εμπορικές πληρωμές μέσω μιας εφαρμογής τρίτου μέρους («Εφαρμογή Εταίρου»), δηλαδή μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή ιστότοπου, που σας παρέχεται από έναν συνεργάτη (ο «Συνεργάτης») υπό ξεχωριστή εμπορική σχέση μεταξύ εσάς και του Συνεργάτη. Σε περίπτωση που αποδέχεστε μόνο ηλεκτρονικές εμπορικές πληρωμές, οι διατάξεις αυτών των Όρων σχετικά με τα Τερματικά και τις διαδικασίες που αφορούν μια κάρτα που υποβάλλεται από τον πληρωτή δεν ισχύουν για εσάς.

Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στο πλαίσιο της Εφαρμογής Εταίρων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής Εταίρων ή για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται σε εσάς ή στους Κάτοχους Κάρτας από τον Συνεργάτη.

Μετά από συμφωνία μεταξύ εσάς και του Συνεργάτη, ενδέχεται να χρεώσουμε τέλη που καλύπτουν και τα κόστη συναλλαγής μας και το τέλος του Συνεργάτη για τη συλλογή ποσών που οφείλετε σε έναν Συνεργάτη βάσει της ξεχωριστής εμπορικής συμφωνίας που έχετε με τον Συνεργάτη («Τέλος Συνεργάτη»).

1.4 Όλα τα χρήματα από τις Συναλλαγές σας θα πιστώνονται σε εμάς και εμείς θα σας μεταφέρουμε κάθε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους στον τραπεζικό σας λογαριασμό ( « Εξόφληση» ), όπως ορίζεται περαιτέρω στους παρόντες Όρους. Πριν από κάθε Εξόφληση θα αφαιρούμε τα σχετικά fees («Fees»). Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο τιμολογιακό πρόγραμμα («Πρόγραμμα»), θα πρέπει να καταβάλετε τις όποιες ισχύουσες επαναλαμβανόμενες χρεώσεις βάσει του Προγράμματος που έχετε επιλέξει. Τα τρέχοντα Fees και τα Προγράμματά μας παρατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία μας.

1.4.1 Με την αποδοχή αυτών των Όρων, δηλώνετε και ζητάτε από εμάς την ενδεχόμενη χρέωση Συνολικών Τελών για διαφορετικά προϊόντα καρτών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χρεώσεων.

1.4.2 Θα σας παρέχουμε πρόσβαση σε τρέχουσες δηλώσεις Λογαριασμού. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, ζητάτε και συμφωνείτε ότι συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη ανά εμπορικό σήμα, εφαρμογή, κατηγορίες μέσων πληρωμής και ποσοστά των διατραπεζικών προμηθειών που ισχύουν για τη Συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι σας κοινοποιούμε κατά περιόδους αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και με τρόπο που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις πληροφορίες και να τις αναπαράγετε σε αμετάβλητη μορφή.

1.5 Οι υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων περιορίζονται στην παροχή ενός Λογαριασμού, ενός Πορτοφολιού, μιας Κάρτας και των Υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εύλογα μέσα, για να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερεις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, όλον τον χρόνο. Εντούτοις, ενδέχεται να αναστείλουμε κατά την εύλογη διακριτική μας ευχέρεια τις Υπηρεσίες που πρέπει να σας παράσχουμε ή να περιορίσουμε τη διάρκεια των Υπηρεσιών, προκειμένου να εκτελέσουμε υπηρεσίες συντήρησης ή σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με ουσιώδεις υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτούς τους Όρους ή σε περίπτωση εύλογης υπόνοιας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

1.6 Σας παρέχουμε ένα Ιστορικό Συναλλαγών και άλλα συστήματα ανάλυσης, κατά περίπτωση.

1.7 Ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να ενημερώνουμε ή να τροποποιούμε τις Υπηρεσίες με άμεση ισχύ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1.8 Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίζουμε τρίτα μέρη για την εκπλήρωση ορισμένων ή όλων των υποχρεώσεών μας βάσει των παρόντων Όρων.

2 Λογαριασμός SumUp

2.1 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες SumUp πρέπει να εγγραφείτε για έναν Λογαριασμό SumUp («Λογαριασμός»). Επιβεβαιώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλατε σχετικά με εσάς ή/και την επιχείρησή σας ισχύουν κατά τη στιγμή της σύναψης αυτών των Όρων. Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν (1) Λογαριασμό, εκτός εάν εγκρίνουμε ρητά το άνοιγμα πρόσθετων Λογαριασμών ή Υπο-Λογαριασμών. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στον Λογαριασμό σας είναι πάντα ακριβείς και ενημερωμένες.

2.2 Πρέπει να επιλέξετε ένα εύλογο περιγραφικό όνομα ταυτοποίησης που - αν διαφέρει από το όνομα της επιχείρησής σας - προσδιορίζει σαφώς εσάς ή την επιχείρησή σας και παρέχετε τον σωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Το όνομα ταυτοποίησης και ο αριθμός επικοινωνίας ενδέχεται να εμφανίζονται στον λογαριασμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του κατόχου της κάρτας.

2.3 Όταν έχετε εγγραφεί σε Λογαριασμό και έχετε αποδεχθεί αυτούς τους Όρους, ενδέχεται να διενεργήσουμε πιστωτικό έλεγχο για εσάς και να σας ζητήσουμε να μας δώσετε συμπληρωματικά έγγραφα, για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους απαραίτητους ελέγχους, σύμφωνα με τους ισχύοντες χρηματοοικονομικούς νόμους και κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως καθορίζονται από εμάς κατά την απόλυτη κρίση μας. Θα λαμβάνουμε τέτοια πιστωτικά στοιχεία και θα προβαίνουμε σε τέτοιους συμπληρωματικούς ελέγχους, και θα μας βοηθάτε σε αυτό το πλαίσιο στον βαθμό που είναι απαραίτητο.

2.4 Η απόφαση κατά πόσον η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί δεόντως σύμφωνα με την ενότητα 2.3 έγκειται αποκλειστικά στην κρίση μας. Μέχρι να ταυτοποιηθείτε και να επαληθευτείτε επιτυχώς από εμάς, οι παρόντες Όροι αποτελούν μια προκαταρκτική συμφωνία που σας δεσμεύει πλήρως και διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να μην εκκινήσουμε να παρέχουμε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες υπό τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

2.5 Ο Λογαριασμός σας θα καταχωρηθεί σε έναν από τους διακομιστές μας. Θα διακρατούμε ένα ποσό ίσο με τα ποσά που σας οφείλουμε ξεχωριστά από τα δικά μας κεφάλαια, αλλά μαζί με τα ποσά που διακρατώνται εκ μέρους άλλων Λογαριασμών, σε έναν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

2.6 Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα στον Λογαριασμό SumUp σας για δώδεκα (12) μήνες διαδοχικά, θα έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε μια ειδοποίηση στην καταχωρημένη ηλεκτρονική σας διεύθυνση και σε περίπτωση που δεν απαντήσετε στην ειδοποίησή μας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο εισαγωγικό μέρος αυτών των Όρων και δηλώσετε ότι θέλετε να διατηρήσετε τον Λογαριασμό σας, θα κλείσουμε αυτόματα τον Λογαριασμό σας. Τα κεφάλαιά σας θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και, εάν επιτραπεί, θα περιέλθουν στη SumUp.

3 Περιορισμοί Χρήσης των Υπηρεσιών

3.1 Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, χρειάζεστε μια συμβατή κινητή συσκευή (εκτός από συσκευές 3G) και υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο που παρέχονται από τρίτα μέρη. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να σας χρεώσουν για τη χρήση κινητής συσκευής ή/και σύνδεσης στο Διαδίκτυο για πρόσβαση στις Υπηρεσίες και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή τέτοιων τελών.

3.2 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, επιβεβαιώνετε ότι είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί με αυτόνομη εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα και ότι κατά τη στιγμή της υπογραφής τους νομιμοποιείστε δεόντως να δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που υποστηρίζουμε («Περιοχές»). Έχουμε δημοσιεύσει και θα επικαιροποιούμε κατά καιρούς μια λίστα των Περιοχών στη δικτυακή τοποθεσία μας. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε οποτεδήποτε να προσκομίσετε έγγραφα που πιστοποιούν την ηλικία σας.

3.3 Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, συμφωνείτε, επίσης, με τους κανόνες δικτύου («Κανόνες Δικτύου»), όπως αυτοί ορίζονται από τους οργανισμούς πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των VISA, MasterCard και American Express (συνολικά «Προγράμματα Καρτών»). Οι Κανόνες Δικτύου ενδέχεται να απαιτούν από κάποιους από τους εμπόρους μας να συνάπτουν ξεχωριστή συμφωνία με μία από τις αποδέκτριες τράπεζες ή με τα ίδια τα Προγράμματα Καρτών, ανάλογα με τον όγκο των Συναλλαγών τους. Εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παράσχουμε ξεχωριστή συμφωνία εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτών των Όρων και της εν λόγω σύμβασης αποδοχής, οι όροι της συμφωνίας αποδοχής υπερισχύουν όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς.

3.4 Χωρίς προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από εμάς, δεν δικαιούστε να δέχεστε Συναλλαγές που σχετίζονται με αγαθά και/ή υπηρεσίες (α) που δεν παρέχονται για δικό σας λογαριασμό ή παρέχονται με εντολή τρίτου, (β) που δεν παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών εργασιών σας, όπως αυτές έχουν αναφερθεί σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής αποπληρωμών για πίστωση που σας είχε χορηγηθεί ή πληρωμών τοις μετρητοίς που είχατε καταβάλει στον Κάτοχο Κάρτας, (γ) που σχετίζονται ή συνδέονται με οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, με περιεχόμενο που υπόκειται σε διατάξεις προστασίας των ανηλίκων ή με οδηγίες για την κατασκευή όπλων ή εκρηκτικών, (δ) που σχετίζονται με υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, είτε κρίνονται παράνομες είτε όχι από την ισχύουσα νομοθεσία, (ε) που σχετίζονται με καταστήματα πώλησης ερωτικών ειδών ή με ψυχαγωγία με πορνογραφικό περιεχόμενο (εξαιρούνται τα περιοδικά ψυχαγωγίας ενηλίκων), (στ) που σχετίζονται με όπλα ή παράνομα ναρκωτικά ή προϊόντα, (ζ) που σχετίζονται με το αλκοόλ ή τον καπνό, στον βαθμό που το αλκοόλ και ο καπνός είναι τα μόνα προϊόντα που πωλεί η επιχείρησή σας, (η) που λογικά πιστεύουμε ότι είναι σε θέση να βλάψουν οποιοδήποτε από τα Προγράμματα Καρτών ή τη φήμη μας, (θ) που απαγορεύονται βάσει οποιωνδήποτε νομικών ή κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για εσάς, για τον Κάτοχο Κάρτας ή για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, ή που είναι κατά τα άλλα παράνομα. Επαφίεται στη διακριτική μας ευχέρεια θα αποφασίσουμε κατά πόσον η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς θα αποδοθεί σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα ή υπηρεσίες και συνεπώς δεν θα είναι σύμφωνη με τους Όρους. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προσθέτουμε κατηγορίες απαγορευμένων Συναλλαγών ή κατηγορίες επιχειρήσεων είτε στους παρόντες Όρους είτε σε μια αποδεκτή πολιτική χρήσης που δημοσιεύεται στον σύνδεσμο «Κέντρο υποστήριξης» στη δικτυακή τοποθεσία μας.

3.5 Αν μας υποβάλετε ή προσπαθήσετε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε Συναλλαγή που θεωρούμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τον νόμο ή/και εκθέτει εμάς, άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας ή τους επεξεργαστές μας, προκειμένου να βλάψει (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απάτης, βλάβης εμπορικού σήματος ή φήμης, ή εγκληματικές πράξεις), διατηρούμε το δικαίωμα να μην εξουσιοδοτήσουμε, να αναστείλουμε ή να αναστρέψουμε τη Συναλλαγή, ή/και να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας, ή/και να αναφέρουμε τη Συναλλαγή στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του νόμου, ή/και να ζητήσουμε αποζημίωση από εσάς, ή/και να χρεώσουμε ένα τέλος διαχείρισης μέχρι 200€ σε περίπτωση που εφαρμόσουμε οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

4 Τερματικά και Λογισμικό

4.1 Μπορείτε να αγοράσετε, να νοικιάσετε ή να δανειστείτε τα Τερματικά μας σε τιμές αγοράς ή με όρους μίσθωσης που καθορίζονται από εμάς κατά καιρούς ή όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστοί όροι για την αγορά, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο πωλητής, ο εκμισθωτής ή ο δανειστής του Τερματικού μπορεί να μην είναι απαραίτητα εμείς, αλλά ο όμιλος εταιρειών μας.

4.2 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα Τερματικό ανά Λογαριασμό. Κατόπιν αιτήματος ενδέχεται να σας προμηθεύσουμε με πρόσθετα Τερματικά, για παράδειγμα για πρόσθετο(ους) Λογαριασμό(ούς) ή υπο-λογαριασμούς.

4.3 Δεν επιτρέπεται η πώληση, η μίσθωση, η άδεια ή η μεταφορά του Τερματικού σε τρίτα μέρη ή η παραχώρηση της χρήσης του Τερματικού σε τρίτο μέρος. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε το λογισμικό ή το υλισμικό του Τερματικού με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Τερματικό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την αποδοχή των Συναλλαγών.

4.4 Εκτός από οποιαδήποτε αποδοθείσα αγορά του Τερματικού, κατόπιν αίτησής μας, θα πρέπει να επιστρέψετε το Τερματικό σε εμάς είτε μετά το τέλος ή τη λήξη αυτών των Όρων είτε για να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον Τερματικό. Σε περίπτωση που τερματίσετε αυτούς τους Όρους, θα πρέπει να επιστρέψετε το Τερματικό με δικό σας κόστος.

4.5 Θα εγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις εφαρμογών, για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

5 Οι Υποχρεώσεις σας

5.1 Μπορείτε να δέχεστε πληρωμές υπό τους παρόντες Όρους αποκλειστικά μέσω της χρήσης Τερματικών που προμηθεύεστε από εμάς.

5.2 Δεν θα δέχεστε Συναλλαγές όπου η κάρτα πληρωμής δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι τυπικά για αυτόν τον τύπο κάρτας, όπου η κάρτα πληρωμής φαίνεται να έχει υποστεί παραποίηση ή ζημιά, ή όπου η κάρτα πληρωμής έχει λήξει.

5.3 Χωρίς την άδειά μας, δεν πρέπει να ορίσετε ελάχιστο όριο μεγαλύτερο από 1,00 € για οποιαδήποτε Συναλλαγή. Επιπλέον, θα παρέχετε στους Κατόχους καρτών τουλάχιστον ίσες προϋποθέσεις, όπως παρέχετε σε εκείνους τους πελάτες που πληρώνουν σε μετρητά για τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες σας και ότι δεν θα χρεώσετε Κατόχους καρτών επιπλέον ποσά ή προσαυξήσεις.

5.4 Πρέπει να παρακολουθείτε τον Λογαριασμό σας και το Ιστορικό συναλλαγών σας, και να επιστρέφετε στον αντίστοιχο κάτοχο της κάρτας τυχόν Συναλλαγές που λάβατε εσφαλμένα ή το επιπλέον ποσό όπου το ποσό της συναλλαγής δεν ήταν σωστό.

5.5 Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρείχατε κατά τη στιγμή της σύναψης αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στον τύπο ή τη φύση της επιχείρησής σας, αλλαγές στη σειρά των προϊόντων, οποιαδήποτε πώληση ή μίσθωση της επιχείρησής σας ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε αλλαγή της νομικής μορφής ή του ονόματος της επιχείρησής σας, αλλαγές στη διεύθυνση ή τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, σημαντική δυσμενή αλλαγή στην οικονομική σας κατάσταση και αλλαγές στις πληροφορίες που παρείχατε σύμφωνα με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

5.6 Θα προβάλλετε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό SumUp που λαμβάνετε από εμάς με απλή προβολή στις επαγγελματικές σας εγκαταστάσεις. Τέτοιο υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αυτοκόλλητα για το παράθυρο του καταστήματός σας, του μαγαζιού ή του αυτοκινήτου σας με το λογότυπο SumUp ή/και τα λογότυπα των Προγραμμάτων Καρτών ή τις απαιτούμενες πινακίδες ή φυλλάδια προς εμφάνιση στα Προγράμματα Καρτών, στη νομοθεσία ή στη SumUp.

5.7 Θα θέτετε στη διάθεση του κατόχου κάρτας μια έντυπη απόδειξη της Συναλλαγής, εάν το απαιτεί η νομοθεσία ή οι κανονισμοί του Προγράμματος Καρτών. Επιπρόσθετα, μπορείτε να παρέχετε στους κατόχους καρτών μια επιλογή (αλλά όχι αντί της έντυπης απόδειξης, εφόσον απαιτείται νομικά) λήψης μιας απόδειξης για τη Συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου.

5.8 Αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας των στοιχείων σύνδεσης του Λογαριασμού σας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ότι κανένας χρήστης του Τερματικού δεν θα παραποιήσει την εισαγωγή δεδομένων και ότι δεν λαμβάνει χώρα μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας, των Τερματικών ή οποιασδήποτε άλλης εμπιστευτικής πληροφορίας που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν υποψιάζεστε ή γνωρίζετε ότι ο Λογαριασμός σας χρησιμοποιήθηκε χωρίς εξουσιοδότηση, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 15.6 παρακάτω ή/και να αλλάξετε τα στοιχεία σύνδεσης σας μέσω της Εφαρμογής μας. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων σας, μόλις λάβουμε τέτοια ειδοποίηση.

5.9 Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Ασφάλειας Καρτών (PCI-DSS) για το διάστημα που ισχύουν οι παρόντες Όροι («Συμμόρφωση με PCI»). Συγκεκριμένα, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους παρόντες κανονισμούς όσον αφορά στην αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων καρτών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με το PCI-DSS διατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία του Συμβουλίου PCI, http://pcisecuritystandards.org.

5.10 Θα πρέπει να επανεξετάσετε έγκαιρα τυχόν τεκμήρια (π.χ. τιμολόγια ή εκκαθαριστικά) που σας παρέχουμε, καθώς και τους διακανονισμούς, τις επιστροφές χρημάτων, τις ακυρώσεις χρέωσης ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που καταβάλλονται ή χρεώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό ή στον κάτοχο της κάρτας. Πρέπει να αντιταχθείτε στη δήλωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών («Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες αργίες στη Λιθουανία) μετά τη λήψη της σχετικής δήλωσης ή ημερομηνίας της αντίστοιχης πληρωμής. Η μη έγκαιρη αντίκρουση θεωρείται ως έγκριση. Διατηρούμε το δικαίωμα να επανεκδώσουμε διορθωμένες δηλώσεις ή να διορθώσουμε τυχόν πληρωμές, μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας. Εκτός αν απαιτείται αλλιώς από τη νομοθεσία, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση αρχείων για όλες τις Συναλλαγές και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Επεξεργασία πληρωμών

6 Κεφάλαια

6.1 Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, εξουσιοδοτείτε ρητώς εμάς και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόμαστε να διακρατούμε, να λαμβάνουμε και να εκταμιεύουμε κεφάλαια, όπως εκτίθενται στην ενότητα 1.4 για λογαριασμό σας. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα παραμένει σε πλήρη ισχύ, μέχρι να κλείσει ή να τερματιστεί ο Λογαριασμός σας. Οι πληρωμές στον τραπεζικό σας λογαριασμό εκτελούνται, τουλάχιστον εν μέρει, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων μερών (π.χ. οι τράπεζες στις οποίες εσείς και εμείς διατηρούμε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς) και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την τελική πίστωση των κεφαλαίων στον τραπεζικό σας λογαριασμό, αφού εξοφλήσουμε τα χρήματα στην τράπεζά σας, το οποίο θα γίνεται την επόμενη ημέρα το αργότερο μετά την παραλαβή των κεφαλαίων για λογαριασμό σας (με εξαίρεση των ενοτήτων 6.2 και 7 παρακάτω).

6.2 Όπου μας δίνετε οδηγίες, μπορεί επίσης να κρατήσουμε τα χρήματα που ανήκουν σε εσάς ως αποτέλεσμα των συναλλαγών για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και να τα μεταφέρουμε στον τραπεζικό σας λογαριασμό όχι σε καθημερινή βάση, αλλά σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, όπως προτιμάτε. Δεν θα συσσωρευτούν τόκοι για τα εν λόγω κεφάλαια που έχουμε στην κατοχή μας για λογαριασμό σας, αλλά δεν θα σας χρεώσουμε επίσης για την κατοχή κεφαλαίων με καθυστερημένες πληρωμές.

6.3 Οι πληρωμές στον τραπεζικό σας λογαριασμό θα πραγματοποιηθούν από εμάς βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού - αριθμού τραπεζικού λογαριασμού με IBAN - τον οποίο δηλώνετε κατά την εγγραφή σας για λογαριασμό. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επαληθεύσουμε την αντιστοίχιση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού με το όνομα του κατόχου του λογαριασμού, ούτε έχουμε υποχρέωση να επαληθεύσουμε εάν είστε ο κάτοχος του λογαριασμού. Εφόσον επεξεργαστούμε την πληρωμή σε εσάς, με τα ίδια στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που μας έχετε παράσχει, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντι σας, αλλά φυσικά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εντοπίσουμε την πληρωμή και να διεκδικήσουμε τα χρήματα (για το οποίο μπορείτε να χρεωθείτε επιπλέον).

6.4 Σε περίπτωση που, λόγω σφάλματος στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή για άλλους λόγους που δεν ελέγχονται από εμάς (π.χ. κλειστός τραπεζικός λογαριασμός κ.λπ.), δεν είμαστε σε θέση να καταβάλλουμε την πληρωμή σε εσάς και τα κεφάλαια της πληρωμής μας επιστραφούν από την τράπεζά σας , θα κρατήσουμε αυτά τα χρήματα για λογαριασμό σας μέχρι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή τους νόμιμους διαδόχους σας (σε περίπτωση θανάτου), για τη διευκρίνιση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού ή, σε άλλη περίπτωση, μέχρι να έχουμε το δικαίωμα από τους ισχύοντες νόμους, να λάβουμε αυτά τα χρήματα στην κατοχή μας.

6.5 Δεν θα λάβετε τόκους ή άλλα κέρδη από τα κεφάλαια του Λογαριασμού σας. Εκχωρείτε αμετάκλητα σε μας όλα τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα σε οποιονδήποτε τόκο ή/και άλλα κέρδη που μπορεί να προκύψουν ή να αποδοθούν στα κεφάλαια του Λογαριασμού σας.

6.6 Δεν θα προβούμε σε Εξοφλήσεις κεφαλαίων που σχετίζονται με Συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από εμάς από τα καθορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

6.7 Έχουμε το δικαίωμα να διενεργήσουμε έρευνα ή να επιλύσουμε οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαφωνία σχετικά με τον Λογαριασμό σας και ως εκ τούτου ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση στα κεφάλαιά σας για το εκάστοτε απαραίτητο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται, επίσης, να περιορίσουμε την πρόσβαση στα κεφάλαιά σας, όπως απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.

7 Δέσμευση

7.1 Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πληρωμής σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα έχουμε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να παρακρατούμε προσωρινά τις Εξοφλήσεις προς εσάς και να δημιουργούμε ένα αποθεματικό («Δέσμευση»). Ενδέχεται να παρακρατούμε μια Δέσμευση με βάση το προφίλ κινδύνου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

7.2 Με την επιφύλαξη της ενότητας 7.1, η Δέσμευση θα χρησιμεύσει, επίσης, ως εγγύηση προς όφελός μας και θα έχουμε το δικαίωμα να εισπράξουμε και να συμψηφίσουμε από τη Δέσμευση όλα τα ποσά που μας χρωστάτε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ελλείμματος Λογαριασμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς σε κάθε περίπτωση.

7.3 Εάν μας χρωστάτε ένα ποσό που υπερβαίνει το ποσό της Δέσμευσης, θα πληρώσετε το αντίστοιχο ποσό αμέσως και όχι αργότερα από 3 (τρεις) Εργάσιμες Ημέρες. Δια του παρόντος μας εξουσιοδοτείτε ρητά να χρεώνουμε τα ποσά που μας οφείλετε, συμπεριλαμβανομένων κάθε εξόδων και τελών που προκύπτουν από την είσπραξη αυτών των ποσών, από τον τραπεζικό σας λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για τη λήψη Εξοφλήσεων ή/και της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά οποιουδήποτε των Τερματικών μας ή να συμψηφίσουμε αυτά τα ποσά με τις Εξοφλήσεις που σας οφείλουμε. Η αδυναμία σας να εξοφλήσετε πλήρως τα ποσά που μας χρωστάτε κατ' απαίτηση θα θεωρείται σοβαρή παράβαση των παρόντων Όρων και θα επωμίζεστε όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την είσπραξη τέτοιων ποσών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών και εξόδων των δικηγόρων, των τελών γραφείου είσπραξης και κάθε ισχύοντος τόκου.

8 Ακυρώσεις χρέωσης

8.1 Το ποσό μιας Συναλλαγής μπορεί να χρεωθεί πίσω στον Λογαριασμό σας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της Συναλλαγής, αντιστροφής για οποιονδήποτε λόγο από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Κάρτας, τον οργανισμό επεξεργασίας, τον Κάτοχο Κάρτας ή οποιοδήποτε από τα εξουσιοδοτημένα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα, μη εξουσιοδότησης ή υποψίας εκ μέρους μας μη εξουσιοδοτημένης, παράνομης ή ύποπτης Συναλλαγής ή που παραβιάζει τους παρόντες Όρους («Ακύρωση χρέωσης»).

8.2 Εσείς θα μας βοηθάτε, όταν ζητείται, με δικά σας έξοδα, να διερευνούμε οποιαδήποτε από τις Συναλλαγές σας που διεκπεραιώνονται μέσω των Υπηρεσιών και αναγνωρίζετε ότι η αδυναμία σας να μας βοηθήσετε εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένης της παροχής της απαραίτητης τεκμηρίωσης το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες μέρες από το αίτημά μας, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη Ακύρωση χρέωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης τέλους για τη διερεύνηση ή/και τη μεσολάβηση σε τυχόν Ακυρώσεις χρέωσης. Τυχόν Τέλη θα γνωστοποιούνται κατά καιρούς στο Πρόγραμμα Χρεώσεων.

8.3 Εάν μια διαφωνία Ακύρωσης χρέωσης δεν έχει επιλυθεί είτε από την εκδότρια τράπεζα είτε από το Πρόγραμμα Κάρτας προς όφελός σας ή αν επιλέξετε να μην αμφισβητήσετε την Ακύρωση χρέωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να εισπράξουμε από εσάς το αρχικό ποσό Συναλλαγής συν τα Τέλη και να πιστώσουμε το αρχικό ποσό της Συναλλαγής στον Κάτοχο Κάρτας.

8.4 Αν διαπιστώσουμε ότι πραγματοποιούνται υπερβολικές Ακυρώσεις χρέωσης, δικαιούμαστε να καθυστερούμε τις Εξοφλήσεις από τον Λογαριασμό στον τραπεζικό σας λογαριασμό, να διατηρούμε μια Δέσμευση σε εύλογα καθοριζόμενο ποσό από εμάς για την κάλυψη αναμενόμενων Ακυρώσεων χρέωσης και των συναφών Τελών ή να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε Υπηρεσίες και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας.

9 Επιστροφές χρημάτων και Επιστροφές

9.1 Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και αποδεχόμενοι Συναλλαγές με τις Υπηρεσίες, θα επεξεργάζεστε επιστροφές και θα προχωρείτε σε επιστροφές χρημάτων μέσω του Λογαριασμού σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τους Κανόνες του Δικτύου.

9.2 Οι Κανονισμοί Δικτύου απαιτούν – μεταξύ άλλων υποχρεώσεων – να προσφέρετε και να αποκαλύπτετε κατά τον χρόνο της αγοράς μια πολιτική δίκαιης επιστροφής και ακύρωσης και να μην προσφέρετε επιστροφές χρημάτων με μετρητά στις Συναλλαγές, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, και να μην δέχεστε μετρητά ή άλλα στοιχεία αξίας για την πραγματοποίηση μιας επιστροφής Συναλλαγής.

9.3 Το ποσό της επιστροφής πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φόρους που πρέπει να επιστραφούν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της αρχικής Συναλλαγής.

9.4 Σε περίπτωση ανταλλαγής, μερικής επιστροφής ή εσφαλμένης Συναλλαγής ή ποσού Συναλλαγής, θα πρέπει να επιστρέφετε πάντα το συνολικό ποσό της αρχικής Συναλλαγής και στη συνέχεια να ξεκινάτε μια νέα Συναλλαγή για οποιαδήποτε νέα πωληθέντα αγαθά ή/και υπηρεσίες ή ποσά που πράγματι χρεώνονται.

9.5 Οι επιστροφές που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Λογαριασμού σας εγκρίνονται έως τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που ξεκινήσατε τη Συναλλαγή. Θα συλλέγουμε από εσάς το αρχικό ποσό της Συναλλαγής συν τα τέλη και θα πιστώνουμε το αρχικό ποσό της Συναλλαγής πίσω στον Κάτοχο της κάρτας.

9.6 Αν διαπιστώσουμε ότι επεξεργάζεστε υπερβολικό ποσό επιστροφών, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε την επιλογή επιστροφής χρημάτων.

10 Φόροι

10.1 Είστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό, τη συλλογή, την παρακράτηση, την υποβολή εκθέσεων και την αποστολή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όλων των φόρων που έχουν αξιολογηθεί, πραγματοποιηθεί ή απαιτηθεί για είσπραξη, καταβολή ή παρακράτηση για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία ή από μια κρατική αρχή, εξουσιοδοτούμαστε, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να αναφέρουμε τις λεπτομέρειες του Λογαριασμού σας και το ιστορικό των Συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - Προπληρωμένη Κάρτα SumUp

11 Γενικά

11.1 Η SumUp μπορεί κατά την κρίση της να σας εκδώσει προπληρωμένη κάρτα ("Κάρτα") και πορτοφόλι ηλεκτρονικού χρήματος ("Πορτοφόλι"), το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας SumUp. Η διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας υπόκειται σε πρωτόκολλα ενεργοποίησης, επαλήθευση ταυτότητας και διαθεσιμότητα χρημάτων και δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες SumUp.

11.2 Μπορεί να χρεώνονται έξοδα συναλλαγών για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Τα έξοδα που ισχύουν, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στο Πρόγραμμα χρεώσεων.

11.3 Η κάρτα εκδίδεται από την SumUp Payments Limited (αδελφή εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατέχει άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (FRF 900700)), σύμφωνα με την άδεια που κατέχει στην MasterCard International Incorporated.

11.4 Η χρήση αυτής της Κάρτας απαιτεί έναν λογαριασμό SumUp και, ως εκ τούτου, όλοι οι όροι που παρατίθενται στις ενότητες Ένα, Δύο και Τέσσερα των παρόντων όρων ισχύουν και για την παρούσα υπηρεσία.

11.5 Η κάρτα και το πορτοφόλι προορίζονται για επιχειρήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την πραγματοποίηση πληρωμών για μια επιχείρηση που έχει εγγραφεί στο SumUp. Δεν προορίζεται για προσωπική χρήση.

12 Η Υπηρεσία

12.1 Οποιοσδήποτε λογαριασμός SumUp που έχει συνδεδεμένη κάρτα και πορτοφόλι έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληρωμές στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στην κάρτα/πορτοφόλι του. Για να επιλέξετε λογαριασμούς, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή SumUp.

12.2 Σε περίπτωση που επιλέξετε να λαμβάνετε χρήματα στην κάρτα σας, τα χρήματα αποθηκεύονται στο πορτοφόλι που διατηρείται από την SumUp για λογαριασμό σας για το σκοπό αυτό.

12.3 Θα παρακρατούμε ένα ποσό ίσο με το υπόλοιπό σας στο πορτοφόλι, ξεχωριστά από τα δικά μας κεφάλαια, αλλά μαζί με τα ποσά που παρακρατούνται σε άλλα πορτοφόλια, σε έναν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

13 Φόρτωση χρημάτων στο πορτοφόλι

13.1 Το πορτοφόλι σας μπορεί να φορτωθεί επιλέγοντας να λάβετε τα έσοδα από την επεξεργασία της εμπορικής κάρτας σας (π.χ. Πληρωμές) απευθείας στο Πορτοφόλι σας. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό της πληρωμής, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης τυχόν χρεώσεων που μεταφέρονται από εμάς στο πορτοφόλι σας, θα μετατραπεί σε ηλεκτρονικό χρήμα με ονομαστική αξία και θα αποθηκευτεί στο πορτοφόλι σας.

13.2 Εκτός από την προσθήκη χρημάτων στο πορτοφόλι σας μέσω της εμπορικής σας δραστηριότητας, το SumUp μπορεί επίσης να σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε χρήματα στο πορτοφόλι σας απευθείας μέσω πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

13.3 Οι μεταφορές στο πορτοφόλι σας δεν μπορούν να αντιστραφούν ή να ακυρωθούν. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την εξαργύρωση του ηλεκτρονικού χρήματος από το πορτοφόλι σας, π.χ. μεταφέροντας το υπόλοιπο του πορτοφολιού σας στον τραπεζικό λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή δωρεάν.

13.4 Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε γίνονται αποδεκτές προπληρωμένες κάρτες MasterCard. Όταν πραγματοποιείτε αγορές με την κάρτα, μας ζητάτε επίσης να εξαργυρώσουμε το ηλεκτρονικό χρήμα από το πορτοφόλι σας.

14 Ανάληψη χρημάτων από το πορτοφόλι

14.1 Μπορείτε να επιλέξετε να μεταφέρετε το υπόλοιπο των κεφαλαίων που βρίσκονται στο πορτοφόλι σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή (δηλαδή εξόφληση ηλεκτρονικού χρήματος) δωρεάν. Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το μοναδικό όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα κατάλληλα διαπιστευτήρια, για να μεταφέρετε το υπόλοιπο του πορτοφολιού στον τραπεζικό σας λογαριασμό και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται, οι οποίες θα σας ζητήσουν να παράσχετε τις λεπτομέρειες του τραπεζικού σας λογαριασμού . Η μεταφορά αυτή υπόκειται σε ελέγχους ασφάλειας και καταπολέμησης της απάτης. Η αίτηση εξαργύρωσης θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς, τη στιγμή που υποβάλλεται και εξουσιοδοτείται από εσάς μέσω της εφαρμογής, και υπό κανονικές συνθήκες τα κεφάλαια πιστώνονται στον τραπεζικό σας λογαριασμό το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και όταν η αίτηση υποβάλλεται πριν από τις 12:00 π.μ. Η ώρα της Λιθουανίας για την εργάσιμη ημέρα και ο τραπεζικός σας λογαριασμός στη Λιθουανία - την ίδια ημέρα.

14.2 Η εξόφληση του ηλεκτρονικού σας χρήματος υπόκειται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις πληρωμές στον τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με τις ενότητες 6.3 - 6.4 αυτών των όρων.

14.3 Οι υπεραναλήψεις δεν είναι διαθέσιμες στο λογαριασμό/πορτοφόλι σας SumUp.

15 Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη σας για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

15.1 Πρέπει να ορίσετε ένα PIN όταν κάνετε εγγραφή και ενεργοποιείτε την κάρτα σας.

15.2 Μην γράφετε και μην έχετε τον κωδικό PIN μαζί με την κάρτα σας.

15.3 Μην μοιραστείτε ποτέ το PIN σας με κανέναν. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις εξουσιοδοτημένες συναλλαγές της κάρτας και για τις χρεώσεις που προέκυψαν από την χρήση της κάρτας σας. Εάν επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να έχει πρόσβαση στην κάρτα σας, στον αριθμό της κάρτας σας, στον λογαριασμό σας, στο ΡΙΝ σας, στο πορτοφόλι σας ή στα στοιχεία σύνδεσης της εφαρμογής, θα το αντιμετωπίσουμε, σαν να έχετε εξουσιοδοτήσει την εν λόγω χρήση και θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές και τις χρεώσεις που προέκυψαν από αυτά τα πρόσωπα.

15.4 Μερικές συναλλαγές με κάρτες μπορεί να απαιτούν επιπλέον επαλήθευση ασφαλείας πριν ολοκληρωθούν μέσω του συστήματος 3D Secure της εταιρείας της κάρτας και θα πρέπει να υποβληθείτε σε αυτήν την επαλήθευση. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας, να επαληθεύσετε τη συναλλαγή μέσω ενός κωδικού επιβεβαίωσης που λαμβάνετε με sms ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επαληθεύσετε τη συναλλαγή με ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσω συμβατής συσκευής.

15.5 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση κάθε κάρτας, για τον αριθμό της κάρτας, για τον λογαριασμό, για τον κωδικό PIN, για το πορτοφόλι και για τα στοιχεία σύνδεσης της εφαρμογής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

15.6 Contact us at once at ypostiriksi@sumup.com.cy if you believe your Card, Card number, Account, PIN, Wallet, or App login credentials have been lost or stolen or that someone has transferred or may transfer money from your Card / Wallet without your permission.

15.6.1 Αν υποψιάζεστε ότι η κάρτα σας έχει παραβιαστεί, μπορείτε να την αποκλείσετε προσωρινά, με τη σύνδεσή σας στη εφαρμογή SumUp. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε η ομάδα ασφαλείας μας να μπορεί να ερευνήσει και να προστατεύσει το λογαριασμό σας.

15.7 Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες που έχετε υποστεί εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών καρτών, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις ή εάν ενεργήσετε αθέμιτα, εσκεμμένα ή με αμέλεια κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτα ή εάν εύλογα υποψιαζόμαστε απάτη και ενημερώσουμε αντίστοιχα τις εποπτικές αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι θα μας ενημερώσετε για αυτές τις μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές το αργότερο εντός 6 μηνών, θα σας επιστρέψουμε το ποσό της μη εξουσιοδοτημένης συναλλαγής στο ακέραιο, το αργότερο μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας μετά την ημέρα που μας ειδοποιήσατε.

16 Διάρκεια, αναστολή, τερματισμός της υπηρεσίας καρτών και του πορτοφολιού

16.1 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, απαιτείται να λάβουμε, να επαληθεύσουμε και να καταγράψουμε πληροφορίες για όλους τους πελάτες μας. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η υπηρεσία σας ενδέχεται να είναι εν μέρει ή πλήρως περιορισμένη.

16.1.1 Εάν η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί εν μέρει, η πλήρης χρήση της κάρτας θα είναι περιορισμένη, αλλά ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα για συναλλαγές αγοράς στο κατάστημα. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν: καμία ανάληψη ATM, διεθνείς συναλλαγές, μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό και επιπλέον αναπληρώσεις χρημάτων. Η χρήση της κάρτας υπόκειται επίσης σε περιορισμούς πρόληψης της απάτης οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

16.2 Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείουμε, να αναστείλουμε ή να ακυρώνουμε την κάρτα ή το πορτοφόλι σας αν, βάση των πολιτικών και των διαδικασιών μας, εντοπίσουμε κάτι που λογικά πιστεύουμε ότι είναι δόλια, ύποπτη ή εγκληματική δραστηριότητα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους.

16.3 Μπορεί να αναστείλουμε προσωρινά την κάρτα ή το πορτοφόλι σας σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα λογαριασμού. Εάν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας λόγω της μη διαθεσιμότητας των κεφαλαίων στην κάρτα σας ή/και στο πορτοφόλι σας ή της αδυναμίας σας να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας.

16.4 Θα ειδοποιηθείτε για τον αποκλεισμό, την αναστολή ή την ακύρωση της κάρτας ή του πορτοφολιού σας από εμάς, αμέσως μετά την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, εκτός εάν η ειδοποίηση αυτή επηρεάζει τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση της κάρτας ή του πορτοφολιού ή αν είναι αντίθετο με τους νόμους.

16.5 Για λόγους ασφαλείας, μπορεί να περιορίσουμε το ποσό ή τον αριθμό των συναλλαγών που μπορείτε να κάνετε με την κάρτα σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για παράνομο διαδικτυακό τζόγο ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη συναλλαγή. Μπορούμε να αυξήσουμε, να μειώσουμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε οποιονδήποτε από τους περιορισμούς ή να προσθέσουμε νέους οποιαδήποτε στιγμή.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Πρόσθετοι νομικοί όροι

17 Οι Υποχρεώσεις μας

17.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες ή έμμεσες απώλειες και ζημίες ή μη εξυπηρέτηση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, που προκύπτει από τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και με τους Κανόνες του Δικτύου, τυχόν γεγονότα ανωτέρας βίας ή την παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς ή τυχόν ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

17.2 Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή απώλειας φήμης.

17.3 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν αποκλείει την ευθύνη μας για οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί με συμφωνία μεταξύ των μερών.

17.4 Η SumUp δεν εγγυάται ή δεν φέρει ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εμπλέκεται στις Υπηρεσίες ή για διαφημίσεις τρίτων μερών στην ιστοσελίδα μας.

17.5 Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν διακοπή ή διαταραχή των Υπηρεσιών ή για διακοπές ή διαταραχές των ενδιάμεσων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

17.6 Σε κάθε περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαδικασίες, ζημιές ή ζημίες σε ποσό που υπερβαίνει το ποσό των Χρεώσεων που εισπράττονται από εμάς για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) μηνών, πριν από την εμφάνιση του γεγονότος στο οποίο στηρίζεται η τελική αξίωση.

17.7 Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν ελαττώματα για υλικό τρίτων κατασκευαστών και άλλα προϊόντα που ενδέχεται να πουλήσουμε ή να συμπεριλάβουμε στις Υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη, καθορίζει τους όρους εγγύησης και άλλους όρους για το συγκεκριμένο υλισμικό και προϊόντα.

18 Αποζημίωση

18.1 Εσείς αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και προστατεύετε εμάς και τους υπαλλήλους μας, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες, τους εκπροσώπους μας και τους οργανισμούς επεξεργασίας μας από και εναντίον οποιωνδήποτε αξιώσεων, εξόδων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων δικηγορικών αμοιβών), απωλειών και ζημιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση, δράση, έλεγχο, έρευνα ή άλλη διαδικασία που προκύπτει από (i) παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή κανονισμού οποιασδήποτε εφαρμοστέας δικαιοδοσίας ή οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων, των Κανόνων Δικτύου ή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τον Λογαριασμό σας, ή (ii) εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών, ή (iii) οποιαδήποτε Συναλλαγή που υποβάλλατε μέσω των Υπηρεσιών, ή (iv) την παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του απορρήτου, των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (v) την πρόσβαση ή/και τη χρήση των Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο μέρος με το μοναδικό όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλα κατάλληλα διαπιστευτήρια.

19 Εμπιστευτικότητα και Απόρρητο

19.1 Εσείς και εμείς θα αντιμετωπίζουμε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτάτε από εμάς ή αποκτάμε από εσάς ή από τον Κάτοχο της Κάρτας σε σχέση με αυτούς τους Όρους ως απόρρητες και ιδιαίτερα δεν θα επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη την πρόσβαση σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, κάθε λειτουργικό ή/και εμπορικό απόρρητο είτε δικό σας είτε δικό εμάς, καθώς και τυχόν μη ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον Κάτοχο Κάρτας είναι εμπιστευτικές πληροφορίες. Εσείς και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τον ισχύοντα κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και να λαμβάνουμε κατάλληλες προφυλάξεις κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης καρτών και δεδομένων των Κατόχων καρτών. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν μόνο εάν και για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο.

19.2 Εάν τα προσωπικά δεδομένα των Κατόχων κάρτας μεταφερθούν πίσω από εμάς σε εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τον έλεγχο των ορίων, τη λήψη μέτρων κατά της απάτης ή την αποφυγή στάσεων πληρωμών και όχι για άλλους σκοπούς, όπως η δημιουργία προφίλ (π.χ. αξιολόγηση της αγοραστικής συμπεριφοράς) ή για δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ, εκτός εάν ο Κάτοχος της κάρτας συναινεί ρητά σε άλλη τέτοια χρήση. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν λάβετε τη ρητή συγκατάθεση του Κατόχου της κάρτας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές νομοθεσίες προστασίας δεδομένων.

19.3 Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των δεδομένων σας μπορούν να βρεθούν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπό μας.

20 Σχέσεις τρίτων μερών

20.1 Δεν είμαστε συμβαλλόμενοι στη νομική σχέση μεταξύ εσάς και του Κατόχου της κάρτας και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τον υποκείμενο σκοπό οποιασδήποτε Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ποιότητας και της φύσης των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρετε προς πώληση , την τιμή πώλησης, τις εκπτώσεις, τις συνθήκες εγγύησης, κλπ. Θα πρέπει να παρουσιάζεστε πάντοτε ως ξεχωριστή οντότητα από τη SumUp.

21 Διάρκεια, Αναστολή, Τερματισμός

21.1 Οι παρόντες Όροι είναι αορίστου χρόνου. Μπορείτε να τερματίσετε και να κλείσετε τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς. Ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο ή κανέναν λόγο ανά πάσα στιγμή, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησής σας. Ενδέχεται, επίσης, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση εάν: (i) παραβιάσετε οποιαδήποτε συνθήκη των Όρων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που ισχύει για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που καλύπτονται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Κανόνων του Δικτύου, ή (ii) παραβιάσετε ή υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε νόμους ή κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών μας, ή (iii) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, ξέπλυμα χρημάτων, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα, ή (iv) αποτελείτε μη αποδεκτό πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο απάτης για εμάς, ή (v) εάν εύλογα νομίζουμε ότι ο Λογαριασμός σας (συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης Κάρτας / Πορτοφόλι) έχει παραβιαστεί ή για άλλους λόγους ασφαλείας.

21.2 Εάν ο Λογαριασμός σας τερματιστεί ή κλείσει για οποιονδήποτε λόγο: (i) θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, (ii) θα σταματήσετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών, (iii) θα αναγνωρίσετε ότι η άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών που σας παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα λήξει, (iv) θα δεχτείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα του Λογαριασμού που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές μας και (v) να μην καταλογίζετε ευθύνη σε εμάς ή σε τρίτα μέρη για τον τερματισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή για τη διαγραφή των δεδομένων του Λογαριασμού σας.

21.3 Μετά την αποτελεσματική λήξη του Λογαριασμού σας, θα μας πληρώσετε αμέσως όλα τα ποσά που οφείλετε βάσει των παρόντων Όρων και θα σας καταβάλουμε εξίσου όλα τα ποσά που σας οφείλουμε υπό τους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη της προαναφερθείσας διάταξη, δικαιούμαστε να παρακρατήσουμε τη Δέσμευση μέχρι τον τελικό διακανονισμό του Λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών Ακυρώσεων χρέωσης, αλλά σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες από την αποτελεσματική λήξη.

22 Επικοινωνία

22.1 Η γραπτή επικοινωνία και οι ειδοποιήσεις από εμάς προς εσάς θα στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην καθορισμένη σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέτοιου είδους επικοινωνία και ειδοποιήσεις θεωρούνται λαμβανόμενες από εσάς εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς, εκτός εάν λάβουμε ειδοποίηση ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραδόθηκε.

22.2 Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να διατηρείτε τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας. Δεν θα φέρουμε ευθύνη εάν η μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε εσείς δεν είναι έγκυρη ή εάν έχετε αλλάξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αλλά δεν μας έχετε ειδοποιήσει για τέτοια αλλαγή.

22.3 Πρέπει να ελέγχετε για εισερχόμενα μηνύματα τακτικά και συχνά. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για περαιτέρω επικοινωνία στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που η νομοθεσία απαιτεί να σας παρέχουμε πληροφορίες σε ένα σταθερό μέσο, είτε θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση που θα σας παραπέμπει σε πληροφορίες στον ιστότοπό μας κατά τρόπο που σας επιτρέπει να διατηρείτε τις πληροφορίες σε εκτυπώσιμη μορφή. Απαιτείται να διατηρείτε αντίγραφα όλων των επικοινωνιών που στέλνουμε ή κοινοποιούμε σε εσάς.

22.4 Εκτός από την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω επιστολής ή τηλεφώνου, κατά περίπτωση. Κάθε επικοινωνία ή ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς θεωρείται ότι παρελήφθη τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αποστολής με το Λιθουανικό ταχυδρομείο ή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αποστολής με το διεθνές ταχυδρομείο.

22.5 Θα ορίσουμε τη γλώσσα που προτιμάτε με βάση τη χώρα που επιλέγετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και θα σας στείλουμε τυποποιημένες επικοινωνίες στη γλώσσα που επιλέξατε. Για μη τυποποιημένες επικοινωνίες, διατηρούμε το δικαίωμα και συμφωνείτε ότι θα επικοινωνούμε μαζί σας στην αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα ή οι επικοινωνίες σε άλλες γλώσσες γίνονται για λόγους ευκολίας και δεν αποτελούν υποχρέωση να προβούμε σε περαιτέρω επικοινωνία στη γλώσσα αυτή.

23 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

23.1 Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας («Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας») σημαίνουν οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Υπηρεσίες, τα Τερματικά, τον ιστότοπο, τα ονόματα τομέων στο Διαδίκτυο, όλο το περιεχόμενο, την τεχνολογία που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και όλα τα λογότυπα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των ηθικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων επωνυμίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητας και των δικαιωμάτων επί σχεδίων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και όλων των άλλων αποκλειστικών και μη δικαιωμάτων παγκοσμίως, όπως υφίστανται ή εμφανίζονται σήμερα, χορηγούνται ή μεταβιβάζονται στο μέλλον .

23.2 Εμείς (ή οι δικαιοπάροχοί μας) είμαστε αποκλειστικοί κάτοχοι όλων των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και τίποτε στους παρόντες Όρους δεν θα ερμηνευτεί ως μεταφορά ή παραχώρηση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εσάς. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η μίμηση ή η χρήση των Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

23.3 Σας παραχωρούμε προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια (χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης) ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών με σκοπό την αποδοχή των Συναλλαγών.

23.4 Χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν θα πρέπει (i) να μεταβιβάσετε σε τρίτο μέρος οποιαδήποτε δικαιώματα που σας έχουν χορηγηθεί βάσει των παρόντων Όρων, (ii) να παρέχετε σε τρίτα μέρη την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες (προς ενοικίαση, μίσθωση ή άλλως), (iii) να έχετε πρόσβαση ή να παρακολουθείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορία σε οποιοδήποτε σύστημα SumUp χειροκίνητα ή με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως ρομπότ, προγράμματα εντοπισμού ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, λογισμικά συλλογής πληροφοριών από ιστοθέσεις, κ.λπ. (iv) να αντιγράφετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, αλλάζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, να προβάλλετε δημόσια, αναδημοσιεύετε, μεταφορτώνετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε, μεταπώλείτε ή διανέμετε με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορίες της SumUp, (v) να παραβιάσετε τους περιορισμούς σε τυχόν κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ της Υπηρεσίας, να ξεπερνάτε, να παρακάμπτετε ή να αποτρέπετε οποιονδήποτε από τους τεχνικούς περιορισμούς της Υπηρεσίας, να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο, για να ενεργοποιήσετε λειτουργίες ή λειτουργικότητες που διαφορετικά είναι απενεργοποιημένες στην Υπηρεσία ή να αποσυμπιλίζετε, να αποσυναρμολογείτε ή με άλλο τρόπο να προβαίνετε σε αντίστροφη μηχανίκευση της Υπηρεσίας, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, ή (vi) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για σκοπούς διαφορετικούς από τους σκοπούς που επιτρέπονται βάσει των παρόντων Όρων.

23.5 Μπορείτε να δημιουργείτε και να μας υποβάλετε περιεχόμενο ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών («Περιεχόμενο Χρήστη»). Θα διατηρείτε όλα τα δικαιώματα του Περιεχομένου Χρήστη σας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που μας παρέχετε, αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους. Για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλετε, αναγνωρίζετε ότι είστε ο κάτοχος του περιεχομένου ή ότι έχετε την άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για τη μεταφόρτωση του περιεχομένου, και μας παρέχετε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωθείσα, μεταβιβάσιμη και με περαιτέρω δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής αυτού του περιεχομένου σε οποιαδήποτε προωθητική δραστηριότητα και δημόσια προβολή που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες ή τη SumUp. Μπορείτε να διαγράψετε το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλατε μέσω τερματισμού του Λογαριασμού σας. Δεν πρέπει να υποβάλλετε Περιεχόμενο Χρήστη στις Υπηρεσίες που: (i) είναι ψευδές, παραπλανητικό, παράνομο, ανήθικο, άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, απεχθές, καταχρηστικό ή εμπρηστικό, (ii) ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρείται ποινικό αδίκημα ή θα οδηγεί σε αστική ευθύνη, (iii) παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση ή δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας, (iv) περιέχει παρεφθαρμένα δεδομένα ή άλλα επιβλαβή, διασπαστικά ή καταστρεπτικά αρχεία, (v) διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ανταγωνιστικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SumUp ή των συνεργατών της, ή (vi) κατά την κρίση μας απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τις Υπηρεσίες ή που μπορεί να μας εκθέσει σε οποιαδήποτε βλάβη ή ευθύνη. Αν και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προβάλλουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να παρακολουθούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ανά πάσα στιγμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Αναγνωρίζετε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό, ανάρμοστο ή απαράδεκτο Περιεχόμενο Χρήστη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα Χρήστη σας.

24 Τροποποιήσεις

24.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή και να αλλάζουμε, να διαγράφουμε, να διακόπτουμε ή να επιβάλλουμε προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών.

24.2 Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν προτεινόμενη αλλαγή αυτών των Όρων, αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στον Λογαριασμό σας ή με ειδοποίηση από την Εφαρμογή.

24.3 Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία της προειδοποίησης αλλαγής, εκτός εάν μας γνωστοποιήσετε ότι έχετε αντιρρήσεις για τις προτεινόμενες αλλαγές, πριν αυτές τεθούν σε ισχύ. Οι αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες Όρους ευνοϊκότερους για εσάς θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, εφόσον δηλωθεί στην ειδοποίηση αλλαγής.

24.4 Η τελευταία έκδοση των Όρων θα είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα μας. Θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να σας παράσχουμε αντίγραφο αυτών των Όρων οποιαδήποτε στιγμή.

25 Ασυμβίβαστο

25.1 Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων διαπιστωθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, τότε αυτό το τμήμα θα αποκοπεί από τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμείνουν έγκυροι και εκτελεστοί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

26 Ανάθεση

26.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθέτουμε ελεύθερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους σε οποιονδήποτε τρίτο μέρος και η συγκατάθεσή σας για αυτήν την ανάθεση θεωρείται ότι παρέχεται δυνάμει των παρόντων Όρων.

26.2 Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε σε τρίτα μέρη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

27 Διαφορές

27.1 Οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με τις υπηρεσίες θα απευθύνονται σε εμάς σε πρώτη φάση επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας στο ypostiriksi@sumup.com.cy. Θα απαντήσουμε στην καταγγελία σας εγγράφως ή χρησιμοποιώντας άλλο σταθερό μέσο μέσα σε 15 (δεκαπέντε) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για αιτίες που δεν ελέγχονται από εμάς, μπορεί να σας στείλουμε μια προκαταρκτική απάντηση αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα λάβετε την τελική μας απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα για την παροχή της τελικής απάντησης δεν θα υπερβαίνει τις 35 (τριάντα πέντε) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας. Η διεκπεραίωση των καταγγελιών είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την οριστική μας απάντηση ή αν δεν σας απαντήσουμε καθόλου, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στην Τράπεζα της Λιθουανίας σύμφωνα με την ενότητα 27.2 παρακάτω ή στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με την ίδια ενότητα.

27.2 Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Λιθουανίας με αίτημα την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων σας που θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί. Οι εν λόγω καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα στις ακόλουθες διευθύνσεις: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, και/ή Žalgirio g. 90, Vilnius, email: frpt@lb.lt. Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται στη λιθουανική ή την αγγλική γλώσσα.

27.3 Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν διαφωνιών σχετικά με την έγκυρη σύναψη, την ύπαρξη, την ακυρότητα, την παραβίαση, τη λύση ή τη μη εγκυρότητα, θα αναφέρονται και θα επιλύονται τελικά από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, εκτός όπου απαγορεύεται από Ευρωπαϊκό νόμο. Πριν από την παραπομπή της διαφοράς στο δικαστήριο, εσείς και εμείς θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τη διαφορά με φιλικές διαπραγματεύσεις.

28 Εφαρμοστέο δίκαιο

28.1 Οι παρόντες όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Λιθουανίας.

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ – Ορισμοί και συντομογραφίες

29      Ορισμοί και συντομογραφίες

29.1 Οι ορισμοί και οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Λογαριασμός σημαίνει τον λογαριασμό σας χρήστη μαζί μας, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά το άνοιγμα του λογαριασμού σας και την εγγραφή στις Υπηρεσίες μας.

Εφαρμογή σημαίνει την εφαρμογή για κινητές συσκευές της SumUp που σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες.

Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται οι δημόσιες αργίες στη Λιθουανία.

Κάρτα σημαίνει μια προπληρωμένη κάρτα που είναι συνδεδεμένη στο λογαριασμό σας SumUp που εκδίδεται από την SumUp Payments Limited (αδελφή εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατέχει εξουσιοδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (FRN 900700)), σύμφωνα με την άδεια που κατέχει με την MasterCard International Incorporated.

Κάτοχος κάρτας σημαίνει τον πελάτη σας, που είναι έμπορος που αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από εσάς και είναι πρόθυμος να σας πληρώσει με κάρτα πληρωμής.

Εταιρείες καρτών σημαίνει οργανισμούς πιστωτικών καρτών που αναφέρονται συλλογικά, και συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά τις Visa, MasterCard και την American Express.

Επιστροφή χρέωσης σημαίνει το ποσό της συναλλαγής που μπορεί να χρεωθεί στον λογαριασμό σας , εάν αμφισβητηθεί η συναλλαγή, αντιστραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την σχετική Εταιρεία Καρτών, τον επεξεργαστή μας, τον κάτοχο της κάρτας, ή οποιοδήποτε από τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά μας ιδρύματα, δεν εγκρίθηκε ή εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η συναλλαγή δεν έχει εγκριθεί, ή θεωρείται παράνομη, ύποπτη ή εάν παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Ηλεκτρονικό χρήμα σημαίνει νομισματική αξία στο πορτοφόλι που εκδόθηκε από εμάς προς εσάς για την παραλαβή χρημάτων από εσάς, ή εξ ονόματός σας από τρίτους.

Χρεώσεις σημαίνει οποιεσδήποτε χρεώσεις ισχύουν για εσάς για τη χρήση των Υπηρεσιών μας οι οποίες αφαιρούνται από τα ποσά που οφείλουμε σε εσάς, πριν από κάθε πληρωμή. Τα τέλη που χρεώνουμε είναι διαθέσιμα στο Πρόγραμμα χρεώσεων.

Fee Schedule means an inseparable part of these Terms listing all the Fees and available on our website at https://help.sumup.com/.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σημαίνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως περιγράφεται στο τμήμα 23.1 σε αυτούς τους όρους.

Κανόνες δικτύου σημαίνει τους κανόνες που καθορίζονται από τους οργανισμούς πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών καρτών.

Συνεργάτης σημαίνει ένα τρίτο μέρος με το οποίο έχετε μια ξεχωριστή εμπορική σχέση που σας επιτρέπει να δέχεστε πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της Εφαρμογής του συνεργάτη.

Εφαρμογή συνεργάτη σημαίνει μια εφαρμογή τρίτου μέρους μέσω της οποίας μπορείτε να δέχεστε πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου, τις οποίες θα επεξεργαστούμε σύμφωνα με αυτούς τους όρους, π.χ. μια εφαρμογή για κινητά ή έναν ιστότοπο που σας παρέχεται από τον συνεργάτη, στα πλαίσια μιας ξεχωριστής εμπορικής σχέση μεταξύ εσάς και του συνεργάτη.

Χρέωση συνεργάτη σημαίνει μια χρέωση για λογαριασμό του συνεργάτη, την οποία, εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ εσάς και του συνεργάτη, μπορεί να σας χρεώσουμε για να εισπράξουμε τα κεφάλαια που οφείλετε στον συνεργάτη, σύμφωνα με τη ξεχωριστή εμπορική σας συμφωνία με τον συνεργάτη.

Πληρωμή σημαίνει τις πληρωμές που γίνονται από εμάς προς εσάς για οποιαδήποτε ποσά σας οφείλουμε, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και ως αποτέλεσμα των συναλλαγών που επεξεργαζόμαστε.

Συμμόρφωση PCI σημαίνει την υποχρέωσή σας να συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες διατάξεις του Προτύπου για την Ασφάλεια Δεδομένων του Κλάδου των Καρτών Πληρωμών (PCI-DSS) κατά τη διάρκεια αυτών των όρων.

Plan means a pricing plan which we may offer to you for the use of our Services. Our available Plans are published on our website at https://help.sumup.com/.

Δέσμευση σημαίνει ένα δεσμευμένο ποσό που συγκεντρώνεται από εμάς, παρακρατώντας προσωρινά τις πληρωμές προς εσάς, με σκοπό την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας πληρωμής , σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Υπηρεσίες σημαίνει την επεξεργασία μας των πληρωμών, το άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικού χρήματος, την έκδοση και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

SumUp (or “we”, “our”, “us”) means SumUp EU Payments UAB, a company with limited liability incorporated in Lithuania with its registered number 305074395 and with its registered office at Upės str. 23, 08128 Vilnius, Lithuania, and authorised by the Bank of Lithuania as an Electronic Money Institution (license No 56, issued on 27th of August 2019).

Τερματικό σημαίνει μια συσκευή αποδοχής καρτών που πρέπει να χρησιμοποιήσετε (αγοράζοντας ή ενοικιάζοντας ή με άλλο τρόπο) για να μπορείτε να δεχτείτε πληρωμές καρτών από τους πελάτες σας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Όροι σημαίνει τους παραπάνω όρους και διατάξεις που διέπουν τη χρήση σας των Υπηρεσιών μας.

Territories mean all the countries supported by us, the list whereof is available on our website at https://help.sumup.com/. You must be duly authorised to conduct business in one or more of the Territories in order to be accepted as our customer and use our Services.

Συναλλαγή σημαίνει συναλλαγή με κάρτα πληρωμής που πραγματοποιήθηκε από τον κάτοχο της κάρτας, με τη χρήση της συμβατής κινητής συσκευής σας, της εφαρμογής μας και του τερματικού.

Περιεχόμενο Χρήστη σημαίνει περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί και υποβληθεί από εσάς προς εμάς στο πλαίσιο της χρήσης σας των υπηρεσιών μας.

Πορτοφόλι σημαίνει πορτοφόλι ηλεκτρονικού χρήματος που έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό και την κάρτα σας, εάν έχει εκδοθεί κάρτα σε εσάς.

εσείς (σας) σημαίνει ότι εσείς, όντας πελάτης μας έχετε αποδεχτεί τους παρόντες όρους και τη χρήση των Υπηρεσιών.